“ไฮไลท์ของงานในปีนี้จะเน้นชูนวัตกรรมอาหารเป็นหลัก รวมถึงการนำเสนอ 11 เทรนด์อาหารโลก เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบแนวโน้มใหม่ๆ มีโอกาสและช่องทางใหม่ๆ ในการคิดค้นอาหารประเภทต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันการนำนวัตกรรมมาพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารนั้นมีทิศทางและแนวโน้มให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองมากขึ้น มีการพัฒนาจัดทำในรูปแบบของอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) มีความสะดวกรวดเร็วแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณประโยชน์ รวมถึงการพัฒนาอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน การหันมาคำนึงผลทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการใช้วัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรม”

“ในส่วนจัดแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม งานในปีนี้มีการขยายพื้นที่การจัดแสดงรวมแล้วกว่า 93,500 ตารางเมตร ซึ่งเป็นที่น่าชื่นใจว่าการจัดงานฯ มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ และเพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสงานแสดงสินค้าที่เข้มข้นมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่เติบโตมากยิ่งขึ้น ภายในงานแบ่งการจัดแสดงออกเป็นกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดแสดง อาทิ โซนอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าสมุนไพรที่รับประทานได้ และอาหารฮาลาล โซนบริการจัดเลี้ยง และธุรกิจบริการด้านอาหาร โซนเทคโนโลยีอาหาร โซนค้าปลีกและแฟรนไชส์ นอกจากนี้ ภายใต้ THAIFEX – World of Food Asia ยังประกอบด้วยการจัดแสดงกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ อื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ World of Seafood, World of Coffee & Tea และ World of Food Service เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาอีกด้วย”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออกและผู้สนใจร่วมชมงาน THAIFEX -World of Food Asia 2017 วันเจรจาธุรกิจวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 18.00 น. และ วันจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ​ อาคาร อาคารอิมแพ็ค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซ็นเตอร์ 1-6 และอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี