อาหารพร้อมทานบรรจุเพ้าซ์ เราคำนึงถึงความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคและประหยัดเวลา เราจึงสรรหาความอร่อยแบบพร้อมทานนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารตะวันตก หรือแม้กระทั่งอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งเพิ่มเติมความอร่อยให้เมนูพร้อมทานด้วยซอสหลากหลายรสชาติจากเรา คลุกเคล้าให้เข้ากับเมนูจานเด็ดที่ท่านเลือก

PRODUCT LIST

Retort Pouch – Ready MealMicrowavable
Noodle With Sauce
Microwavable Rice product
– Plain Rice
Flavors RiceSoupVegan
Green Curry SauceHokkien Noodles With Tom Yum (Hot) Sauce Brown RiceChinese Style RicGreen Curry SoupJackfruit in Brine
Panang Curry SauceHokkien Noodles With Tom Yum (Mild) Sauce Jasmine RiceGreen Curry RiceRed Curry SoupJackfruit Red Curry Soup
Red Curry SauceHokkien Noodles With Basil & Chilli Sauce Long Grain RiceRed Curry RiceTom Curry SoupJackfruit Massaman Curry Soup
Yellow Curry SauceHokkien Noodles With BBQ Sauce Basmati RiceMexican Rice and BeansPanang Curry SoupMushroom Panang Curry Soup
Hokkien Noodles With Chow Mein Sauce Mexican Spicy Rice Corn and BeansPumpkin SoupWhite Bean in Brine
Hokkien Noodles With Garlic & Pepper Sauce Italian Style Rice and TunaRed Kidney Bean in Brine
Hokkien Noodles With Pad Thai Sauce Mixed Bean and Tuna RiceRiceberry Porridge with Vegetables
Hokkien Noodles With Peanut Satay Sauce Tuna Rice Salad
Hokkien Noodles With Sweet & Sour Sauce Tomato and Onion Rice with Tuna
Hokkien Noodles With Teaiyaki Sauce Stir Fry Brown Rice
Vermicelli Noodles With BBQ Sauce Egg Fried Rice
Vermicelli Noodles With Chow Mein Sauce Tuna Chili Rice
Vermicelli Noodles With Garlic & Pepper Sauce
Vermicelli Noodles With Pad Thai Sauce
Vermicelli Noodles With Peanut Satay Sauce
Vermicelli Noodles With Sweet & Sour Sauce
Vermicelli Noodles With Teaiyaki Sauce
Vermicelli Noodles With Tom Yum (Hot) Sauce
Vermicelli Noodles With Tom Yum (Mild) Sauce
Vermicelli Noodles With Basil & Chilli Sauce