พริกแกง หนึ่งในวัตถุดิบที่ต้องเตรียมส่วนผสมที่หลากหลาย เราจึงใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้พริกแกงสำเร็จรูปที่มีรสชาติเข้มข้นถึงใจ อีกทั้งยังสะดวกรวดเร็วต่อการนำมาใช้งาน

Product List

 • Paste Mixes
 • Chilli Paste
 • Chilli Paste In Oil
 • Crispy Cereal Prawn
 • Green Curry Paste
 • Laksa Paste
 • Massaman Curry Paste
 • Mee Siam Paste
 • Pad Thai Paste
 • Panang Curry Paste
 • Red Curry Paets
 • Sambal Bali
 • Sambal Ikan Bils
 • Sambal Oelek
 • Sambal Udang Bercili
 • Singaporean Noodle Sauce
 • Soy Bean Paste with Chili
 • Tom Yum Paste
 • Yellow Curry Paste
 • Minced Red Chili
 • Minced Red Chili in Oil
 • Minced Green Chili
 • Minced Green Chili in Oil
 • Minced Galic
 • Minced Galic in Oil
 • Minced Coriander
 • Minced Coriander in Oil
 • Minced Galangal
 • Minced Galangal in Oil
 • Minced Ginger
 • Minced Ginger in Oil
 • Minced Lemongrass
 • Minced Lemongrass in Oil