ซอสจิ้ม ส่วนเติมเต็มความอร่อยให้กับเมนูเด็ด เราได้จัดเตรียมซอสจิ้มและน้ำจิ้มนานาชนิดไว้บนโต๊ะอาหารให้ท่านเรียบร้อยแล้ว

Product List

 • Dipping Sauce
 • Sweet Chili Sauce
 • Aloe Vera with Pandan Sauce
 • Apple Chilli Sauce
 • Cranberry Lime Chilli Sauce
 • Dan Don Coconut (Sweet Chili Sauce with Dried Coconut)
 • Hainanese Chicken Chili Sauce
 • Hainanese Chicken Rice Mix
 • Jackfruit with Yellow Chilli
 • Lemon & Herbs Chilli Sauce
 • Lime Corriander Spicy Sauce
 • Longan Sauce
 • Lychee Chilli Sauce
 • Mango Chilli Sauce
 • Orange Chilli Sauce
 • Pineapple Chilli Sauce
 • Plum Sauce
 • Rambutan Sauce
 • Springroll Sauce
 • Strawberry Sauce
 • Sweet & Sour Sauce
 • Sweet Chliil & Plum Sauce
 • Sweet Green Chilli Sauce
 • Sweet Green Chilli Sauce
 • Vietnamese Loempia
 • Honey Mustard Sauce
 • Yakitori sauce
 • Spicy Cantonese sauce
 • Spicy & Hot sauce
 • Spicy & Sour sauce
 • Sweet Soy Sauce (Kecap manis)
 • Green Salsa
 • Tomato Salsa (Mild / Medium / Hot)
 • Taco Sauce (Mild / Medium / Hot)
 • Ginger Chili Sauce for Chicken
 • Sriracha Hot Chilli Sauce
 • Sriracha Sauce
 • Sriracha Mayo Sauce
 • Sukiyaki Sauce
 • Hot Pot Sauce