เกี่ยวกับเรา

บริษัท โปรแพลน อุตสาหกรรม จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรุงอาหารให้กับโรงงานอาหารและร้านอาหารทุกประเภท ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ผู้ ที่ได้รับสินค้าจากเรามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

โรงงานถูกสร้างขึ้นโดยยึดหลักการออกแบบที่ถูกสุขลักษณะ ด้วยระบบเครื่องจักรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง มีการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน GMP, HACCP และ BRC จากสถาบัน BSI (British Standard Institution)  นอกจากนี้เรายังเลือกคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานของโปรแพลนทุกคนทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะผลิต และไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา ชาวโปรแพลนฯ