ลูกค้า

บริษัท โปรแพลน อุตสาหกรรม ผลิตอาหารและเครื่องปรุงอาหารที่หลากหลาย เราจึงมีกลุ่มลูกค้าในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของเราส่งออกไปยังต่างประเทศมากมาย

รูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารของเรายังเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการทางด้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ OEM ซึ่งผลิตให้กับแบรนด์อาหารระดับสากลมากมาย หรือแม้กระทั่งโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปที่เลือกวัตถุดิบขั้นต้นและเครื่องปรุงของโปรแพลนในการผลิตอาหารคุณภาพและรสชาติที่ดีให้กับผู้บริโภค รวมไปถึงร้านอาหารชั้นนำ ร้านอาหารแฟรนไชส์ และบริษัทรับจัดเลี้ยงต่างๆ ที่ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศจากโปรแพลน